Multilocal Biohubs in Zuid-Holland

Kansen voor West II

GroenCollect B.V. is gespecialiseerd in het gescheiden ophalen van stedelijk afval waardoor bruikbare zuivere afvalstromen ontstaan. Het is hun visie om multilocal biohubs op te zetten waar waarde gecreëerd kan worden uit afval. Hiervoor zoeken zij de samenwerking met diverse innovatieve partijen die reststromen als grondstof gebruiken. Zo is er een samenwerkingsverband met Biomi-Farming B.V. die meelwormen kweekt ten behoeve van voedselverwerking.De visie is om lokaal, binnen een straal van 20 km, stedelijk afval in te zamelen met elektrisch vervoer en zo veel mogelijk her te gebruiken voor nieuwe producten en processen. In dit kader worden de biohubs tevens broedplaatsen voor innovatie die weer van energie voorzien kunnen worden door de vergisting van de restanten.Het project krijgt een EFRO-bijdrage van € 115.843,60.

Looptijd van 14 april 2021 tot en met 13 april 2023.