KeyKegs

Voor onze complete aanbod zijn we te vinden op Plasticfust.

KeyKegs en UniKegs

Zoals veel horeca-ondernemers ondertussen kennen is de KeyKeg een plastic bierfust gemaakt voor eenmalig gebruik. Het fust bestaat uit diverse kunststoffen zoals PET, PP, PE en PA. Materialen die onafhankelijk van elkaar goed te recyclen zijn tot nieuwe producten, maar gefuseerd in 1 hoogwaardig product lastig zijn om weer goed te recyclen.

Maar wat te doen na het gebruik? Er is geen statiegeldsysteem voor de fusten die in gebruik zijn, dus zal er gekozen moeten worden om het fust weg te gooien of in stukken te snijden.

GroenCollect zamelt fusten van het merk KeyKeg en Unikeg in en zorgt dat deze weer terug gaan naar de bron om nieuwe producten te worden!