Doelen

GroenCollect BV streeft de volgende 6 UN development goals na van de 17:

Dit doen we door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden zich te ontwikkelen in een rustige werkomgeving. Tegelijkertijd zoeken we de weg naar goede toepassing van onze restmaterialen om zo de opkomende biobased economy te voorzien van grondstoffen.

GroenCollect werkt nauw samen met opleidingsinstellingen en lokale instanties om te zorgen voor een continu leertraject voor de werknemers.