GroenCollect

GroenCollect staat voor informeel en professioneel, transparant in de keten en met een concurrerend tarief. Service naar de klant toe en intensieve samenwerking met experts zijn speerpunten van de vernieuwde aanpak.

Het doel is te werken met elektrisch vervoer en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot een meer traditionele aanpak waarin gericht wordt op maximalisering van winst door de inzet van een lagere hoeveelheid personeel richten wij ons op rustig werken voor mensen die niet mee kunnen komen in de huidige arbeidsmarkt. Zij werken bij ons als dagbesteding in hun eigen tempo met begeleiders.

GroenCollect maakt een onderscheid in kwaliteit van de aangevoerde stoffen waarin het einddoel de hoogwaardigste toepassing is. Concreet houdt het in dat gekeken wordt naar een toepassing in de (menselijke) voedselketen, implementatie als materiaal, energie en als laagste toepassing compostering.