GroenCollect

Welkom op de website van GroenCollect!
Graag leggen wij aan u uit wat GroenCollect doet en waar wij voor staan.
GroenCollect houdt zich bezig met, op een duurzame, snelle en voordelige
manier afval op halen.
GroenCollect zou GroenCollect niet zijn als wij niets met het afval zouden
doen.
 Oud brood  wordt biogas van gemaakt
 Groente, Fruit en etensresten wordt biogas van gemaakt
 Koffiedroesem kunnen oesterzwammen mee worden gekweekt of bioplastics van worden gemaakt
 Dagvers brood kan bijvoorbeeld Jenever van worden gemaakt

Het afval wordt opgehaald door elektronisch vervoer zodat hier geen fijnstof uitstoot door ontstaat. Wij kunnen ons dan ook makkelijk en snel verplaatsen in de drukke binnensteden.
GroenCollect haalt het dus niet alleen op, maar zorgt dat het bruikbaar is voor bedrijven die iets van het afval maken. GroenCollect groeit snel, ondertussen zijn wij al te vinden in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Schiedam.

Waarom kiezen voor GroenCollect?
Stel je bent ondernemer in de horeca, dan heb je te maken met afval. Maar om van afval af te komen betaal je een prijs! Waarom meer betalen dan nodig is.

GroenCollect maakt een onderscheid in kwaliteit van de aangevoerde stoffen waarin het einddoel de hoogwaardigste toepassing is. Concreet houdt het in dat gekeken wordt naar een toepassing in de (menselijke) voedselketen, implementatie als materiaal, energie en als laagste toepassing compostering.